Make your own free website on Tripod.com
KINALI KEKLİK (Red Chukar Partridge)
Kınalı keklik orta büyüklükte güzel görünüşlü çok sevilen bir av kuşudur..Ülkemizde Karadeniz'in çok yağışlı ve sık ormanlarla kaplı bölgeleri hariç Marmara,Ege,Akdeniz bölgesindeki düz ovalar dışında her tarafta rastlanır..Doğada keklikler toplu halde yaşamlarını sürdürürler.. Kayalık, taşlık, çalı ve otlarla kaplı yamaçlar, vadiler, ekili alanlar çok yağış almayan yarı kurak bölgeler kekliklerin yaşama alanıdır .. Keklikler doğada bitki tohumları, böcek,kurt,bitki kökleri yerler .. Genel olarak besinleri tahıldır..Kınalı kekliklerin erkek ile dişinin görünümleri aynıdır.. Erkeklerin ayaklarında mahmuz denilen kıkırdaksı bir doku bulunur..Yetişkin erkeklerin kafaları dişilere göre biraz daha büyüktür..Boyları 34-35cm. arasındadır .. Kanat açıklığı 55-60 cm. dir. Kekliklerin doğada çiftleşmesi hava şartlarına göre şubat veya mart aylarındadır..Çoğunlukla senede bir sefer kuluçkaya yatarlar.. Dişiler kaya diplerine çalılar arasına basit bir yuva yapar. Yumurta sayısı 15-21 adet arasındadır..Kuluçka süresi 24 gündür..

Kınalı Keklik (Alectoris chukar) ve Kaya Kekliği (A. graeca)
Nasıl Ayırdedilirler?

Avrasya'nın güney kesimlerindeki kurak taşlık ve dağlık bölgelerinde yaygın bu iki keklik türünü birbirinden ayırmak her zaman kolay değilidir. İki tür birbirinden ufak morfolojik farkların yanısıra belirgin bir ötüş farklılığı ile de ayrılmaktadırlar.

1960'lara kadar Alpler'den Doğu Asya'ya kadar tek bir Alectoris türünün, yani Kaya Kekliği'nin (A. graeca) varlığı kabul ediliyordu. Ancak İngiliz araştırmacı Watson'un 1962 yılında yaptığı kısmi Alectoris cinsi revizyonu sonucunda A. chukar ayrı bir tür düzeyine yükseltilmiş, Kınalı ve Kaya Kekliklerinin aralarındaki yayılım sınırı da Batı Trakya'nın batısı olarak saptanmıştır.
Kınalı Keklik (Alectoris chukar) 33-36 cm. boyundaki Kaya Kekliği (A. graeca) Alplerde, orta ve güney Italya'da ve Balkanlar'ın güney kesimlerinden (eski Yugoslavya'nın güneyi, Arnavutluk, Yunanistan anakarasında) merkezi Bulgaristan'a kadar yayılmıştır. Yayılışının doğu sınırlarında Kınalı Keklik ile ince bir hat üzerinde karşılaşır. Kayalık dağyamaçlarında, genellikle ağaç sınırının üzerinde ve 1000-2000 m. arasında, güneye bakan otluk veya çalılık alanlarda ürer. Kınalı Keklik'ten saf beyaz boğazı; boğazını çevreleyen siyah çizginin kesin hatları; bazen alnını da çeviren, dar beyaz kaşçizgisi; ve üst gaganın dibi boyunca uzanan siyahlık ile ayrılır. Sesi çoğunlukla düzensiz, sert, duraklayan bir dizi kesik kesik ötüştür. Akrabalarının aksine ritmik değildir ve tekrarlar azdır: Örneğin, "çi çek pe-ti-çek çi-çek çik çi-çek çi-çey-çey-çey, pe-te-ti-tiçek çik", vb. Ayrıca dört heceli "çert-si-vit-çi" ve tehlike durumunda çıkardığı "çitak-çitak-çitak" ötüşleri vardır.
23-35 cm. boyundaki Kınalı Keklik (A. chukar) Avrupa'da sadece Yunanistan ve Bulgaristan'ın Türkiye'ye komşu kesimlerinde, Girit adasında ve Trakya bölgemizin Tekirdağve Çanakkale illeri içinde kalan uygun habitatlarda bulunur. Yayılışalanı Ege adaları, Kıbrıs, Sina yarımadasına kadar Suriye-Filistin kıyıları, Anadolu, Kırım, Kafkaslar ve İran üzerinden Mançurya'ya kadar devam eder. Kaya Kekliği'ne benzer ortamlarda, aynı zamanda daha alçaklardaki kurak ve bozuk alanlarda, hatta çöllerde görülür. Kaya Kekliği'nden sarıya çalan boğazı; boğazını çevreleyen siyah çizginin göğsün ortasına gelen kesimde bazen görülen siyah lekeler; alına ulaşmayan geniş, dağınık ve soluk kaşçizgisi; üst gaganın dibinde siyahlık bulunmaması; ve gözün arkasında kahverengi bir çizginin varlığı ile ayrılır. Ayrıca sırtı daha kahverengidir ve böğründeki çizgiler genellikle daha fazladır. Sesi çoğunlukla hızlı, ritmik, sert bir dizi basit ötüştür: "çuk çuk çukara-çukara-çukara" veya "gak gak gak gubarak-gubarak". Ürkütüldüğünde "vitu-vitu-vitu" ötüşü duyulur. Akraba olmalarına ve çok benzemelerine karşın, iki tür genetik olarak ayrı soy ağaçlarından köken almışlardır. Melezleşme kısıtlı olmakla birlikte görülür, ancak melezleri ayırdetmek çok zordur. Örneğin, Sicilya'ya dışarıdan getirilen Kınalı Keklik ile oranın yerlisi Kaya Kekliği'nin kırmalarına rastlanmıştır (Wilkinson 1991).
  • KAYNAKLAR:

Harris, A., Shirihai, H. & Christie, D. (1996) The Macmillan Birder's Guide to Europen and Middle Eastern Birds, Macmillan, London.

Mullarney, K., Svensson, L., Zettersröm, D. & Grant, P.J. (1999) Collins Bird Guide, HarperCollins, London.

Watson, G.E. (1962) Three Sibling Species of Alectoris Partridge, Ibis 104:353-367.

Wilkinson, P.J. (1991) Mystery photographs 168. Chukar x Red-legged Partridge. Brit.Birds 84: 264-5-

 
 
E-mail : keklikciler@hotmail.com
Adnan EKİNCİ Kuruluşudur